Cung cấp máy móc, thiết bị, hoá chất, vi sinh môi trường

ZONETECH là đơn vị môi trường tiên phong trong việc cung cấp và liên kết cung cấp chuỗi dịch vụ hàng đầu, chúng tôi không ngừng cập nhật và ứng dụng các công nghệ tiên tiến và máy móc thiết bị hiện đại trong hệ thống xử lý nước thải, khí thải, nước cấp,…

♦ Cung cấp các loại máy móc, thiết bị nước thải: bơm chìm, bơm trục ngang, bơm màng, bơm định lượng, bơm hóa chất, máy khuấy trộn hóa chất, máy khoáy trộn chìm, máy sục khí chìm, máy thổi khí, đĩa phân phối khí,…

Máy bơm nước thải
Bơm chìm
Bơm trục ngang
Đĩa phân phối khí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦  Cung cấp các loại giá thể vi sinh: vi sinh nuôi cấy, bùn vi sinh, mật rỉ đường, vi sinh gốc, vi sinh bánh xe, vi sinh tấm, vi sinh hình cầu, vi sinh sợi…

Giá thể
Giá thể tấm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦  Cung cấp máy: máy ép bùn băng tải, máy ép bùn khung bản,…

Máy ép bùn khung bản

♦  Cung cấp các vật tư: đồng hồ đo lưu lượng, máng đo lưu lượng…

Đồng hồ đo lưu lượng

 

♦  Cung cấp các loại hóa chất: PAC (dạng bột), Polymer Anion (dạng bột), Polyme Cation (dạng bột), NaOH 99% (dạng vảy), Axit H2SO4 98% (dạng nước), FeSO4 (dạng bột), H2O2 50%, Clorine,…

Các hoá chất thường dùng cho hệ thống xử lý nước thải